top of page

UTBILDNING

2021- 2024    HDH-Valand, Kandidatprogrammet i Fri Konst

 

2019-2021    Dômen Konstskola, Måleri

STIPENDIUM

2020   Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden

2019      Otto och Charlotte Mannheimers fond

2023     Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

CV

KARIN VIKTORIA JOHANSDOTTER
(1991, Huskvarna)

KONSTNÄR        KONSTPEDAGOG        

TEXTILT         TAKTILT        LEKFULLT

BERÄTTANDE    SAGOVÄRLDAR    

NATURENS INTELLIGENS BORTOM DET MÄNSKLIGA

I mitt konstnärskap arbetar jag med det textila och taktila för att skapa omslutande världar som bär på berättelser. Jag arbetar främst i ull, det uråldriga material som människan har använt i årtusenden och som kan bearbetas på olika vis – tova, spinna, tufta. Närheten till hantverket ger mig en vördnad för textil som vårt slit och släng-samhälle inte har.

Jag arbetar omväxlande måleriskt, skulpturalt, med installation eller med film - med det textila alltid närvarande. Det följsamma materialet gör det möjligt att skapa konst som omsluter och berör betraktaren bokstavligen talat. Det är intressant att utforska hur man kan uppleva konst med fler sinnen - det taktila är en början. När jag gör mina verk föreställer jag mig de världar de bär med sig och låter dom växa ut ifrån dem för att skapa en omslutande upplevelse-- som scenkonst men där betraktarna får vara i scenen.

Min konstnärliga praktik är starkt influerad av mitt arbete som konstpedagog och resulterar ofta i samskapande delar av installationer. I dessa projekt är samskapandet en del av min konstnärliga research där jag känner in platsen/temat genom möten med deltagarna. I Samskapande workshops kan jag introducera delar av det material jag arbetar med och förhoppningsvis så ett frö om kunskapen som finns i naturmaterial genom lekfullt utforskande. Att arbeta samskapande är för mig ett sätt att leka fram konsten, att skapa möten, delaktighet, befästa en plats och aktivera verk med lek.

Tematiskt arbetar jag med naturen och dess inneboende intelligens och berättar om allt från hur bläckfiskar bygger städer till hur träd samtalar med varandra via rötterna. Mitt arbete drivs av önskan att lekfullt gestalta naturens inneboende intelligens för att väcka omvärldens empati inför det som är bortom det mänskliga.   


 

IMG_7142.jpg

GESTALTNINGSUPPDRAG

2022-2023 Ullografen”

Samskapande gestaltningsuppdrag med fokus på Tillgänglighet
för Norrahammars bibliotek, Jönköpings Kommun

Godkänd för FA-Skatt sedan 2017

KONSTRELATERAT ARBETE

 

2016-pågående

Österängens Konsthall, Jönköping
Arbetar med barnverksamheten i olika projek

UTSTÄLLNINGAR

2023        Toppen av Näringskedjan, ”Ullskog”, Göteborgs Naturhistoriska Museum    Göteborg

2023         Elastic traces                             Gislaveds konsthall                                           Gislaved

2022         Den Röda Tråden                       Studio Silk                                                      Jönköping


2022         Opastöriserat                          Galleri Monitor och Rotor, Valand                   Göteborg

2020        Jönköpings Länssalong, Jurybedömd                                                                Jönköping

 

2022
 

2020        Processen att utvecklas              Studio 476, Österängens Konsthall                Jönköping

2021        Dômen Vårutställning                Dômen Konstskola                                           Göteborg


2022        Dômen Vårutställning                Dômen Konstskola                                           Göteborg


2019        Luciautställning                          Göteborgs konstföreningar                             Göteborg

2016       
Träd in i min Värld                      Galleri Tegel                                                      Jönköping

2007
        Ungdomens Vårsalong              Jönköpingslänsmuseum                                 Jönköping

2012        Ungdomens Vårsalong              Jönköpingslänsmuseum                                  Jönköping

2015        Ungdomens Vårsalong              Jönköpingslänsmuseum                                  Jönköping

bottom of page